Na przekład: Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

6. Dorota Konowrocka-Sawa o prawie tłumacza do interpretacji

October 22, 2018

Wystąpienie o swobodzie twórczej tłumacza, które Dorota Konowrocka-Sawa (tłumaczka z języka angielskiego, przewodnicząca oddziału wschodniego STL) wygłosiła 20 maja 2018 roku na warsztatach przekładu literackiego. Warsztaty zorganizował dla studentów anglistyki Zakład Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.