Archive for the 'przekład specjalistyczny' Category

Ryszard Turczyn i inni o przekładaniu źródeł historycznych  

Czy przekładu można się nauczyć? Czym tłumaczenie źródeł historycznych ró...View Details