Archive for the 'dialekty' Category

Czy warto pisać dla małego grona czytelników? Po co tłumaczyć światową klasykę na języki mniejszości?Jakie znaczenie może mieć przekład d...View Details

10 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Stołu Widzialnego Tłumacza, na którym ośmioro tłumaczy opowiadało o napotkanych proble...View Details