Archive for November 2018

Czy tłumaczenie literatury to pisanie jej od nowa? Rozmowę o granicach swobody artystycznej tłumacza literackiego z werwą poprowadziła dr Kinga Piotro...View Details

Seven highly accomplished translators from different countries met in Warsaw to discuss problems of money, success and self-esteem - and it kind of wo...View Details